KONTAKT

Nr konta

PKO BP 42 1440 1387 0000 0000 1609 9546
(tytułem: imię nazwisko dziecka – wpisowe - miesiąc rok)
(tytułem: imię nazwisko dziecka – czesne - miesiąc rok)
(tytułem: imię nazwisko dziecka – catering - miesiąc rok)
Adres: S. Filipkowskiego 22/U1
81-578 Gdynia